متن آهنگ مردان هسته ای بهروز مسائلی

متن آهنگ بهروز مسائلی به نام مردان هسته ای

یه کشور با یه تاریخ قدیمی که اسمش پشت دشمن هاشو لرزوند

یه ملت عاشق و گرم و صمیمی همین همبستگی دنیارو ترسوند

یه دنیا که تو حسرت مونده بلکه یه قطره اشک مارو در بیاره

یه لبخند ظریف که با متانت هوای کار این ایرانو داره

مچکریم ازت ما مردم وطن از هر نژادواز هر قوم و دسته ای

در زیر سایه این پرچم سه رنگ خسته نباشید ای مردان هسته ای

حق مسلم ایران و مردمش با لطف دولت تدبیر و صد امید

درزیرسایه حق با مذاکره به قصد و نیت دلخواه ما رسید

مچکریم ازت ما مردم وطن از هر نژادواز هر قوم ودسته ای

در زیر سایه این پرچم سه رنگ خسته نباشید ای مردان هسته ای