متن آهنگ مرد عماد طالب زاده

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1

نه دنبال اینم بهم حق بدی
نه دنبال احساس دلسوزی ام
یه روزی میرم جایی که هیچ کسی
مدونه که اهل کجام و کی ام …
بری دلم قصه میگم یه روز
یکی بود کسی بی قرارش نبود


یکی بود بری یکی جون میداد
که هیچ وقت توو سختی کنارش نبود
آخر هر حس خوبی ، واسه من درده همیشه
هیچ کسی حتی به ظاهر نگران من نمیشه
من تمام آرزوی بچگی های یه مردم
خودمو بغل گرفتم ، خودمو بزرگ کردم

بگو من بجز این همه خاطره
چه زجری از این زندگی میبرم ؟
بیا دردامونو بریزیم وسط
ببینی چی آوردم و چی میبرم
خودتم به بن بست رسیدی آخه
چه عشقی ، چه احساس دوس داشتنی
همین حرفا هم پوچ و بی فایده ست
میدونم تو هم خسته تر از منی

آخر هر حس خوبی ، واسه من درده همیشه
هیچ کسی حتی به ظاهر نگران من نمیشه
من تمام آرزوی بچگی های یه مردم
خودمو بغل گرفتم ، خودمو بزرگ کردم