متن آهنگ مرز جنون منصور فرهادیان

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85

مگه پاییز چی داره توی حسش ….
که پاتو میکشونه توی خوابام ….
که تا مرز جنون دیوونه میشم ….
نمیدونم که چندین ساله تنهام ….
مگه پاییز چی داره توی روزاش …


بجز برگای مرده تو خیابون ….
بجز ابرای گریونو پر از اشک….
بجز حسرت واسه عاشقیامون ….
الان چند ساله که با سایه ی تو …
من این مهر رو به آذر میرسونم….
تو این کوچه که جای رفتنت هست …
من این فصلو به آخر میرسونم …
مگه پاییز چی داره که میتونم …
با چشم بسته دستاتو بگیرم …
با اون بارونی که تو هدیه دادی ….
بیادت زیر این بارون بمیرم …
مگه پاییز چی میدونه ازین عشق …
که با دنیا بجز تو قهر میشم …
چرا دیوونه میشم بی اراده …
فراری از تمام شهر میشم …

مگه پاییز چی داره توی حسش ….
که پاتو میکشونه توی خوابام ….
که تا مرز جنون دیوونه میشم ….
نمیدونم که چندین ساله تنهام ….
مگه پاییز چی داره توی روزاش …
بجز برگای مرده تو خیابون ….
بجز ابرای گریونو پر از اشک….
بجز حسرت واسه عاشقیامون ….
الان چند ساله که با سایه ی تو …
من این مهر رو به آذر میرسونم….
تو این کوچه که جای رفتنت هست …
من این فصلو به آخر میرسونم …
مگه پاییز چی داره که میتونم …
با چشم بسته دستاتو بگیرم …
با اون بارونی که تو هدیه دادی ….
بیادت زیر این بارون بمیرم …
مگه پاییز چی میدونه ازین عشق …
که با دنیا بجز تو قهر میشم …
چرا دیوونه میشم بی اراده …
فراری از تمام شهر میشم …