متن آهنگ مرگ من بیا مصطفی فتاحی

میگیرن آمارتو از من میدونن که دوری از من

میزند زخم زبون که چی شده که دوری از من

بشکن این فاصله هارو  دور بریز این بدی هارو

چه شیرینه این لحظه ای که ببین ما دوتا رو

مرگ من بیا تا بازم به وجود تو بنازم

نگو نه دردت به جونم نزار به دنیا ببازم

مرگ من بیا تا بازم به وجود تو بنازمم

نگو نه دردت به جونم نزار به دنیا ببازم