متن آهنگ مشکی حمیدرضا یوسفی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85

من عاشق موهای مشکیتم

وقتی که وا میزاریشون تو باد

این منظره داغ به حدی که

فرقی نداری با خودمونا

وقتی تکه تو موهات موج میوفته

این شهر دریا میشه اطرافم

حس میکنم دنیا تو دستامه

وقتی خودم موهاتو میبافم

حیف تو دریا موجی نباشه

موهاتو وا کن طوفان بپاشه

تو موج موهات گم میشه دستام

موهاتو وا کن زیبا شه دنیا

شب عاشقه موهای مشکیته

شب لای موهای تو میخوابه

مشکی خودش اینقدر زیبا نیست

مشکی رو موهای تو جذابه

جوری پرستش کردمت هرروز

دنیا ازت پرسید من کیتم

من عاشق دریای جشماتم

من عاشق موهای مشکیتم

حیف تو دریا موجی نباشه

موهاتو وا کن طوفان بپاشه

تو موج موهات گم میشه دستام

موهاتو وا کن زیبا شه دنیا