متن آهنگ معجزه بهرام عمرانی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b9

نگاهت به همه دنیا می ارزه،
عشقم به تو یه عشق بدون مرزه
رنگ چشمات خود آرامش محضه
نمیتونم از تو دور باشم حتی یه لحظه


من همونم که همیشه به یادته
همون کسی که تا آخر کنارته
تو همونی که به قلب من جون میده
نفست عطر بهارو بارون مید،
تو چشمات عشقو میبینمو میمیرم
میمیرم وقتی که دستاتو میگیرم
حسی که دادی به قلب من یه معجزس
دوست دارم دوست دارم همین و بس

نگاهت به همه دنیا می ارزه،
عشقم به تو یه عشق بدون مرزه
رنگ چشمات خود آرامش محضه
نمیتونم از تو دور باشم حتی یه لحظه
من همونم که همیشه به یادته
همون کسی که تا آخر کنارته
تو همونی که به قلب من جون میده
نفست عطر بهارو بارون مید،
تو چشمات عشقو میبینمو میمیرم
میمیرم وقتی که دستاتو میگیرم
حسی که دادی به قلب من یه معجزس
دوست دارم دوست دارم همین و بس

نگاهت به همه دنیا می ارزه،
عشقم به تو یه عشق بدون مرزه
رنگ چشمات خود آرامش محضه
نمیتونم از تو دور باشم حتی یه لحظه
من همونم که همیشه به یادته
همون کسی که تا آخر کنارته
تو همونی که به قلب من جون میده
نفست عطر بهارو بارون مید،
تو چشمات عشقو میبینمو میمیرم
میمیرم وقتی که دستاتو میگیرم
حسی که دادی به قلب من یه معجزس
دوست دارم دوست دارم همین و بس