متن آهنگ مغرور نیستم کیارش حسینی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c

من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم


زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن
دل ولش کن اون غروره همه حرفاش همهش زوره
کم اورده شده دیونه بگیر بارون امده دیگه زاتو زده
دیگه چی مونده از این بدن لاغر همه فرو کردن تا اخر

من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم
زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن
من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم
زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن