متن آهنگ مغلوب مهدی یراحی

بزار برگردم عقب اونجا که گم کردم تو رو

اونجا که رنجیدی ازم وقتی بهت گفتم برو

وقتی غرور من نذاشت درو ببندم تا نری

وقتی که فهمیدم هنوز نرفتی و پشت دری

دوباره برگردم به تو اینبار بهت بگم بمون

با دست تو پاکش کنم اون روز و از تقویممون

تو رو همون دقیقه ها دوباره جست و جو کنم

ادامه ی بودنمو بمونی و شروع کنم

راضی نشم حتی یه بار دلیل آشوبت بشم

ببین چقدر راضی ام از اینکه مغلوبت بشم

بزار برگردم عقب من دیگه اون من نیستم

بزار بهت ثابت کنم , من مرد رفتن نیستم

دوباره برگردم به تو اینبار بهت بگم بمون

با دست تو پاکش کنم اون روز و از تقدیرمون

تو روهمون دقیقه ها دوباره جست و جو کنم

ادامه بودنمو , بمونی و شروع کنم