متن آهنگ منو ببر معین اسلام دوست

متن آهنگ منو ببر معین اسلام دوست

به تو داشتم باور من رفتی شدم تو ماتم غرق
نمیخوام باور کنم بد شدی نمیخوام بگم بازندم
ولی زندگیم کابوس شد گذشتو رفت اون روزایه آروم
تو نه میتونی دیگه درکم کنی نه میتونی بگی داغون شو
واسه با تو بودن همه چیمو گذاشتم حتی باختم زندگیمو
چجوری میتونی عذابم بدی وقتی گرفتی همه دلخوشیمو
تو که میگفتی هر لحظه رو تویه فکر من باشو زندگی کن
حالا موندمو جایه خالیتو یادگاریتو فکر بی تو
منو ببر به سالایه دور بذار عاشق شم باز
منو ببر به خوابایه خوب ببینم خودمو پیشتم باز
منو ببر به رویایه اون لحظه که رویه ابرام
منو ببر به اون لحظه ای که دستاتو حس کنم تویه دستام

همه این بوده تقصیرت نمیخواستم بشم باعثه تردیدت
ولی تو بوده ترجیحت که یکی دیگه بکنه تکمیلت
نمیدونم شاید تقدیرت این بود که اینجوری کنه ترسیمت
نه میخوام بکنم تخریبت نه دیگه ترسیمت
شاید یکی بده تغییرت ولی تا اون موقع این میشه تنبیهت
که زیاد بشه تشویشت هیچ کی ام نتونه بده تسکینت
چقد عوض شده تصویرت مثه خط خطیایه رویه تقویمت
نذار سختی تصمیمت بکنن تسلیمت
منو ببر به سالایه دور بذار عاشق شم باز
منو ببر به خوابایه خوب ببینم خودمو پیشتم باز
منو ببر به رویایه اون لحظه که رویه ابرام
منو ببر به اون لحظه ای که دستاتو حس کنم تویه دستام
منو ببر به سالایه دور بذار عاشق شم باز
منو ببر به خوابایه خوب ببینم خودمو پیشتم باز
منو ببر به رویایه اون لحظه که رویه ابرام
منو ببر به اون لحظه ای که دستاتو حس کنم تویه دستام