متن آهنگ من حسینم امید کریمیان

vr4

کربلا اسم من است شور عاشقای حیدرست

کوفیان جمع شوید ذجه زنید روی این خاک

به خون غلطیده سجده زنید این همان خاک من است

همه فریاد من است این همه کشته به صحرای منست

اون علمدار منست این همه عاشق دیدار من ست

این همان راه من ست این همه سر به تن و بی تن و تیری

به تن و عاشق بوی ختن و روح علی تو بدن و عشق حسین

و حسن و سر بریده رو تن و خونهای ریخته شده  جون اشک

من و چشمون زینب برگای گردن ست این همه تیر بپای اکبرم

خورده گلوی اصغرم عاشق فرق پدرم من از تبار حیدرم

من از تبار حیدرم