متن آهنگ من دوست دارم علیرضا حق شناس

تو چشمام خیره شو بگو حالت خوبه

بگو قلبت مثل قلب من میکوبه

آرومی آرومم قدرتو میدونم

بزار دنیا بدونه

من دوست دارم آروم جونم

با تو هرجایی حس خوب دارم

دیگه چی از دنیا میخوام

وقتی دستاتو تو دستام دارم

من دوستت دارم آروم جونم

با تو هرجایی حس خوب دارم

دیگه چی از دنیا میخوام

وقتی دستاتو تو دستام دارم

تو چشمات چی داری که دنیام میلرزه

تو انقدر خوبی که به هرچی می ارزه

بگم دوست دارم بگی دوستم داری

بزار دنیا بدونه , من دوست دارم آروم جونم

با تو هرجایی حس خوب دارم

دیگه چی از دنیا میخوام

وقتی دستاتو تو دستام دارم

با تو هرجایی حس خوب دارم

دیگه چی از دنیا میخوام

وقتی دستاتو تو دستام دارم