متن آهنگ مه آلود بنیامین بهادری

Benyamin-94

وای از اون عشقی که با من هست

حتی یه ذره دیگه گرما نیست

قلبم داره میگیره از دست

اون کسی که هست اما نیست

وای از اون عشقی ما با نیست

حتی یه ذره دیگه گرما نیست

قلبم داره میگیره از دست

اون کسی که هست اما نیست

غم انگیزه غم انگیزه هوا بدجوری پاییزه

درخته عشقمون ای وای داره برگاشو میریزه

هوا بدجوری پاییزه

درخته عشقمون ای وای داره برگاشو میریزه

میرمو میمیرم و آسوده میشم از عشقی که

دنیا دیگه مثل تو نداره

اما اینو بدون عزیزم آخه قصه ی منو تو

میرمو میمیرم و آسوده میشم از عشقی که

دنیا دیگه مثل تو نداره

اما اینو بدون عزیزم آخه قصه ی منو تو

ادامه داره … ادامه داره .. ادامه داره

میون ما ، هوا سرده

هوا بد جوری نامرده

دلم میخواد که اون روزا

میدونم بر نمیگرده

مه آلوده … مه آلوده

فضا بدجوری محدوده

منو راهی به راه تو ولی این جاده مسدوده

فضا بدجوری محدوده

منو راهی به راه عشق ولی این جاده …

میرمو میمیرم و آسوده میشم از عشقی که

دنیا دیگه مثل تو نداره

اما اینو بدون عزیزم آخه قصه ی منو تو

میرمو میمیرم و آسوده میشم از عشقی که

دنیا دیگه مثل تو نداره

اما اینو بدون عزیزم آخه قصه ی منو تو

ادامه داره … ادامه داره .. ادامه داره

هوا اینجا نفس گیره ، هوا داره با تو میره

هوا هم بی تو میمیره ، هوا … هوا

هوا اینجا نفس گیره ، هوا داره با تو میره

هوا هم بی تو میمیره ، هوا …