متن آهنگ موی سپید اخوان

متن آهنگ جدید اخوان به نام موی سپید

نبین موی سفیدم ببین غرق امیدم
به دل دارم فقط مهر خداوند بزرگم
خداوندی که داده همه عشق و امیدم

نگیر ای دل بهونه زمستون رفت دوباره
ببین موی سفید و گرد پیری منو کرده نشونه
نگیر ای دل بهونه به لطف حضرت عشق
دوباره دل جوونه جوونه آی جوونه

***
نمیدونی چقد بی تابِ بی تابم
تو میدونی بهار زندگیم رفته
عجب حالی هوای عشق تو رو دارم
از این موی سفیدی که به سر دارم
از این موی سفیدی که به سر دارم

نگیر ای دل بهونه زمستون رفت دوباره
ببین موی سفید و گرد پیری منو کرده نشونه
نگیر ای دل بهونه به لطف حضرت عشق
دوباره دل جوونه جوونه آی جوونه