متن آهنگ میز همیشگی محسن فرخی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c

میدونستم آخرش اینه اما رسید آخرش چه زود

من و تو سهم هم نبودیم اصلا مجال رسیدن نبود

تو شدی مال خودم من مال تو شدم ولی بخیال خودم کی میگه یادم میره

برو دیگه مثل قدیم انگاری همو ندیدیم

ما که عاشقی بلدیم دیگه واسه عاشق بودن دیره

حالا که من بی تو شدم تو بی من

نمیترسیم دیگه ببینن ما رو با هم جدا شد از تو ردم

تمومه دیگه واسه همیشه فراموشت میشه

دیدی غریبه م واست خیاله عشقم راحت

♫♫♫

لعنت به این کافه ها لعنت به پیاده رو

لعنت به هرچی که هنوز یادم میاره تو رو اه لعنت لعنت

هنوز میلرزه دلم وقتی که اسمت میاد

اون میز همیشگی من و تو رو با هم می خواد

حالا که من بی تو شدم تو بی من

نمیترسیم دیگه ببینن ما رو با هم جدا شد از تو راهم

تمومه دیگه واسه همیشه فراموشت میشه

دیدی غریبه م واست خیاله عشقم راحت