متن آهنگ میفهممت امیر پدرام

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d9%81%d9%87%d9%85%d9%85%d8%aa

میفهممت منم این روزا رو کشیدم

باور کن منم هی دویدم و نرسیدم

منم مثل تو همه این کوچه ها رو قدم زدم

منم مثل تو فراموش کردن پسم زدن

این زندگی بدجوری منو چشمم زد

منم مثل تو تنهام منم عشقم رفت

این زندگی بدجوری منو چشمم زد

منم مثل تو تنهام منم عشقم رفت

منم عشقم رفت

♫♫♫

بهش گفتم کی مثل تو میشه برام عزیزم

دستاشو گرفتم و دستامو پس میزد

اونی که آسون رفت از یادش من بودم

انتخابم بودو اشتباهش بودم

فکرشم نمی کردم اینجا میرسم یه روز

مرد قلب لعنتی خاطره هاش زنده ن هنوز

این زندگی بدجوری منو چشمم زد

منم مثل تو تنهام منم عشقم رفت

منم عشقم رفت