متن آهنگ نازنین نریمان

تن آهنگ نریمان به نام نازنین

تو شدی مهمون من مهمون قلبم

از صدات زمزمه ی عشقو شنوفتم

تو به من قشنگترین لحظه رو دادی

من واست قشنگترین قصه رو گفتم

نازنین از تو چه پنهون آتیش افتاده به جونم

تا میتونی مثل آتیش بسوزونم بسوزونم

عاشقیت همیشه با من عشق من همیشه با تو

گریه ها میگذرن از من زندگی پر میشه با تو

اومدی تو روزگارم دیگرون رفتنو رفتن

من اگه واست عزیزم اینو پنهون نکن از من