متن آهنگ نباید به این بودن عادت کنی امیرعلی

نباید به این بودن عادت کنی

تو میتونی هر لحظه ترکم کنی

همین روزایی که بودی بسه

نمیخوام بمونی و درکم کنی

تو باید بزاری دلت سرد شه

درا رو ببند و برو شک نکن

محاله که یک لحظه یادم بره

وفاداری های تو رو شک نکن

تو انقدر خوبی که باید بری

که هرچی بگم واسه جبران کمه

برو دل به دل واپسی ها نده

که این حس تنها شدن حقمه

تو موندی به پای یه مردی که نیست

منی که تو تاریکی و شب گمم

یه عمره که داری میسوزی واسه

منی که یه عمر حرف این مردمم

نباید به این بودن عادت کنی

تو میتونی هر لحظه ترکم کنی

همین روزایی که بودی بسه

نمیخوام بمونی و درکم کنی

تو باید بزاری دلت سرد شه

درا رو ببند و برو شک نکن

محاله که یک لحظه یادم بره

وفاداری های تو رو شک نکن