متن آهنگ نجوای چوپان علی زند وکیلی

خدایا به جانم نمانده قراری ببارو

بگو با دل من به ابرت به نرمی ببارو

دریغا کویرم بیا و چو باران ببارو

به نبض شقایق به چشمان عاشق ببارو

به نجوای چوپان چو آهنگ باران ببارو

درختی رسیدم بیا بر زمینم ببارو

من آن کوه صبرم به امید چشمه ببارو

نمانده قراری در این جان تشنه ببارو

صدای باران هوای یارانه ات

به جانم بنشسته ببار

دلم آرامه تو تنم بارانه تو

به جان این تشنه ببار

های ببار آخ ببار

باران ببار ببار ببار باران ببار

روز و شب ها بیدار بیدار رویای لحظه های دیدار

بر قامت سبز درختم هی ببارو ببارو

ای خدا غرق آسمانم جز مهرت مرحمی ندارم

پروانه ها چشم انتظارن هی ببارو هی ببار

صدای باران هوای یارانه ات

به جانم بنشسته ببار

دلم آرامه تو تنم بارانه تو

به جان این تشنه ببار

های ببار آخ ببار

باران ببار ببار ببار باران ببار