متن آهنگ نرو ایمان علیشاهی

با تو یادم رفته بود

هرچی که تو گذشته بود

با تو روزای خوبم برگشته بود

آروم آروم آروم داری فاصله میندازی عزیزم

تو که میدونی نباشی مریضم

منو میبخشی میدونم مهربونی

تو ی رگ های منی هنوز تو برام همونی

یه شاخه گل یه خواهش

یه فرصت دوباره

به التماس قلبم

غمی که تو صدامه

بعد از تو عاشقی رو

دیگه به یاد ندارم

هرچی که بود و باختم

دلی دیگه ندارم

بعد از تو عاشقی رو دیگه به یاد ندارم

هرچی که بود و باختم

جسی دیگه ندارم

داره فاصله میندازی عزیزم

تو که میدونی نباشی مریضم

منو میبخشی میدونم مهربونی

تو ی رگ های منی هنوز تو برام همونی