متن آهنگ نری بشکنم سید ساجد رازدار

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b4%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b1

دیگه با بغض آروم نمیشم

غم دوریه داداش گفتن نداره

خیلی سخته وقتی دلش گرفته

یا که دیگه جونی به تن نداره

خیلی سخته داداشت داداش نگه بهت

عباس جان آخه توئو من نداره

میدونم تو بری من بیچاره میشم

آخه بیچاره گی که دیدن نداره

داداشی برو و زود بیا تنهاشی

میخونم واست دعا داداشی

خدا پشت و پنات داداشی

داداشی نری من بشکنم

داداشی همه منتظرن

متن آهنگ جدید

داداشی نری خاک دهنم داداشی

چرا لب هات دیگه حرفی نداره

نفس هات انگار افتاده به شماره

دیگه فکر مشکو نکن عزیزم

شاید خدا دلش سوخت بارون بباره

شاید خدا دلش سوخت بارون بباره

داداشی برو و زود بیا تنهاشی

میخونم واست دعا داداشی

خدا پشت و پنات داداشی

داداشی نری من بشکنم

داداشی همه منتظرن

داداشی نری خاک دهنم داداشی