متن آهنگ نشو پاسوز من مجید یحیایی

Kash-Az-Aval-01

نشو پاسوز من دورت بگردم

شاید هرگز پیشت برنگردم

شاید هیچوقت نتونم با تو باشم

یا مجورشم که من از تو جداشم

نشو پاسوز من سنگ صبورم

با این که پیشتم اما چه دورم

به چشمای پر از اشکت جونم

قسم دیگه نمیتونم بمونم

بهدون تنهات گذاشتن بی ارادس

تو که رفتی بعد تو میرم از دست

دلم راضی نمیشه تا بمونی

که خوشبختی رو از قلبت برونی

تو که میدونی دنیای من هستی

قسم میدم به هر کی میپرستی

برو که تو هنوز خیلی جوونی

دلم راضی نمیشه تا بمونی

نشو پاسوز من دورت بگردم

شاید هرگز پیشت برنگردم

نشو پاسوز من سنگ صبورم

با این که پیشتم اما چه دورم

به چشمای پر از اشکت جونم

قسم دیگه نمیتونم بمونم