متن آهنگ نفس گیر امین حبیبی

متن آهنگ جدید نفس گیر از امین حبیبی

خودت اینجا کنارم نیستی اما خاطراتت هست

چشاتو بستی روم اما هنوز جای نگاهت هست

هنوزم قلب از دلتنگیه تو درد میگیره

هنوزم دیدن عکسات واسم سخت و نفس گیره

چیکار کردی باهام عشقم نمیدونی چیکار کردی

تو گفتی منتظر باشم چرا پس برنمیگردی

دلتنگ تو که میشم شبیه گریه میشم

شبیه یادگاری که جا گذاشتی پیشم

دلتنگ تو که میشم

یه کوه غصه میشم

خاطره هات میانو , تیشه میشن به ریشه ام

خودت اینجا کنارم نیستی اما خاطراتت هست

چشاتو بستی روم اما هنوز جای نگاهت هست

هنوزم قلبم از دلتنگیه تو درد میگیره

هنوزم دیدن عکسات واسم سخت و نفس گیره

چه کار کردی باهام عشقم نمیدونی چیکار کردی

چه کار کردی باهام عشقم نمیدونی چه کار کردی

تو گفتی منتظر باشم چرا پس برنمیگردی

دلتنگ تو که میشم شبیه گریه میشم

شبیه یادگاری که جا گذاشتی پیشم

دلتنگ تو که میشم

یه کوه غصه میشم

خاطره هات میانو , تیشه میشن به ریشه ام