متن آهنگ نمیاد اسمت یاسر بینام

دیگه نمیاد نمیاد

منو نمیخواد نمیخواد نمیخاد

نه میگم بمون نه میگم نرو

منم عاشقت نیستم

نگیر این قیافه رو

اخم میکردی خیلی سادم بهم

فهمیدی دارم من احتیاج بهت

فکر میکردم نمیاد دلت

و هرچی بلد بودی دادی یاد بهم

رفتی واسم دنیا تلخ شده

یهو خیلی بد شدی تا فهمیدی من دارم اعتیاد بهت

نه نه دیگه نمیاد اسمت

رو لبام دیگه اون حس عاشقونه مرده واسه من

بدجور تموم شد آخر قصه

هرچی داشتم هرچی داشتی

قول دادی با من بد نباشی

ولی هم حرفات دروغ بود برام هم چشمات شبیه قبلنا نیست

نه نه دیگه نمیاد اسمت

رو لبام دیگه اون حس عاشقونه مرده واسه من

بدجور تموم شد آخر قصه

هرچی داشتم هرچی داشتی

قول دادی با من بد نباشی

ولی هم حرفات دروغ بود برام هم چشمات شبیه قبلنا نیست

بهم میریختم هربار که میرفت

فکر میکرد حرفاش بی ربط نی

همیشه بازیم میداد ولی

تو روم دلسوزو پشتم میخندید

کاش اصلا پیداش نمیشد

یا که بینمون بهم نمیخورد

نمیخواستم باهاش بجنگم

چون قطعا هیچوقت نمیبرد

دوست داشتن تهش میشه

وایسادن پشت شیشه

با فکر به اینکه الان کجاس یعنی

بارون میاد خیس نمیشه دیگه

گذشته کار از این حرفا

کسی نمیدونه چی میشه فردا

دودر دوش که چهارتا نشد

رفت دنبال بهتر از ما

نه نه دیگه نمیاد اسمت

رو لبام دیگه اون حس عاشقونه مرده واسه من

بدجور تموم شد آخر قصه

هرچی داشتم هرچی داشتی

قول دادی با من بد نباشی

ولی هم حرفات دروغ بود برام هم چشمات شبیه قبلنا نیست

نه نه دیگه نمیاد اسمت

رو لبام دیگه اون حس عاشقونه مرده واسه من

بدجور تموم شد آخر قصه

هرچی داشتم هرچی داشتی

قول دادی با من بد نباشی

ولی هم حرفات دروغ بود برام هم چشمات شبیه قبلنا نیست