متن آهنگ نه دیگه نه تیک تاک

اسمتو هرجا میبینم یه پوتکه

یکی بهم گفت که مهم نیست واسه تو یه شوکه

که اگه واقعی باشه به صبح میکشم دلم واست شده یه نقطه

سمت کی رفته ؟

چه سرده فاصله

نمیخواد روی مغزم صدای تو راه بره اون

با تو عذابم میده خاطره

با تو عذابم میده

کی منو قد تو میفهمه

وقتی هیشکی نیست همه چی سخته

فکراتو سرم نحسه

یه لحظه که فکر میکنم

گم شدی کی زده دست بهت

هی اونجا همه چی لفظه

وقتی آروم میشه حال من

آتیش زیر خاکستر

اینجا همه چی پخشه

من جنگ دارم با ثانیه و ته بی رحمه

فازیم که تو روزامون افتاده بود برنمیگرده

نمیتونم دیگه برم جلو با قلب شکسته

تازه فهمیدم همه حرفاتو برد همه چی کشکه

نه اون میدونه کجام نه من

نه دیگه نه

نه اون نه روزاش چقدر بده نه من

نه دیگه نه

این روزا دلمو میزنه همش

شبیه هم

نه اون حرفی میزنه نه من

نه دیگه نه

امشب باز آسمون ابریه

مثل آخرین قرارمونه

مثل شبی که جدا شدیم

ولی هیچکدوم نمیخواست تنها بمونه

مثل شبی که گفتم بری باختی

صبحم بشه یکی سر جاش نی

دقیقا همینم شد زمینم خوردیم در این حد غدیم

همون شبی که گذاشتی روزامون و شبامون و خاطرات نابود شن

مثل شبی که ی نمه بارون زد

باهام حرف زدی تا ی ذره آروم شم

گفتی خوردیم بد به گره

گفتم راه نده بد به دلت

بزار حل شه بره بگو همیشه میشه برگشت

 بگو درختو نمیشه از ریشه قطع کرد

برای تو درخت سوخت خاک

برای من یه خنده روش بغض

برای من حرفای نزده که شکنجه بود

الانم نمیخوام بگم بمون

نه که بد بودی نه

هنوزم عاشقت بدجوریم

ببین چی کشیدم از دوریت من

مستم بودی بد هنوزم صرفه هات هست تو ریه ام

مگه همین نبود که میخواستی

الان دیگه طلبکاری واس چی ؟

گردن من ننداز هی انقدر انقدر

که اگه نگرفت نگرفت

گرفتم منت بچرخ تا بچرخیم

مارپیچه اگه قند تو دلت آب میشه

مریضی برو دکتر

دکتر داریم تا دکتر

من نه معتادم نه مفت خور

نه بی وجدانم نه اهل غرغر

اما چی شد شادیمو دزد برد

طلافی شد بخشیدم گم شد

متعصبی رو بازی و عیبات

منم دادیم بازیمو خیارت

عمرن منو کنی پیدا

این خط این نشون این امضا

من هرکاری کردم بود از رو عشق

نامردی بگی بد بودش

زد دودش رفت تو چشم

یعنی برا من موندش افسوسش

بیا ضعفمو میگم شاد میشی

بحث نکن اصلا بریده

نه اون میدونه کجام نه من