متن آهنگ نوازش فرزین ابوذر

fgd

میخواستم بمونی
بشی قسمت من
نری آرزو شی
برای دل من
تو بارون تو و من
روی نیمکت خیس


بگی جز دل من
بگم هیچکسی نیست
عطر تو میمونه
رو تن این خونه
بی تو هوای دل
بد جوری داغونه
جاتو نمیگیره
هیچ عشقی تو قلبم
وقتی چشات خیسه
من کوهی از دردم
تو خود عشقی و من
تشنهء نوازشم
فقط کنار من بمون
از تو همینه خواهشم
وجود نازنین تو
تا آخرش سهمه منه
با این که دور شدی ازم
ولی دل من روشنه
عطر تو میمونه
رو تن این خونه
بی تو هوای دل
بد جوری داغونه
جاتو نمیگیره
هیچ عشقی تو قلبم
وقتی چشات خیسه
من کوهی از دردم