متن آهنگ های بای ایمان سیاهپوشان

متن آهنگ ایمان سیاهپوشان به نام های بای

های انتی اهوای رحتی ما ضو گلبی حبیبی

لیش رحتی انتهیتی انتی کل دگات گلبی

دیدی رفتی تو نموندی اخرش دلمو سوزوندی

با یه مشت حرف عتیقه چرا قلبمو شکوندی

های انتی اهوای رحتی ما ضو گلبی حبیبی

لیش رحتی انتهیتی انتی کل دگات گلبی

ی روز از اون نفسای گرمای تو آروم میگیرم

ی روزی از سردی دستای تو میخوام برم بمیرم

انتی عمری انتی کل دگات گلبی

احبچ و انا احبچ زاد حبی

اخه من هر چی میگیم بهونه داری

عشق راستکی میخوای یا که سر کاری

سر ی حرف عتیقه از دست تو ور پریده

این تریپات همه جدیده کسی مثل تو هیچ جایی ندیده

ندیدوم کسی بتونه تو دل خودم جاتو بگیره یا غیر تو بیاد

تو هم برا مو ناز میکنیو هر چی میگوم فقط قرت میاد