متن آهنگ هق هق مجید فلاح پور و میثم مهنا

متن آهنگ هق هق مجید فلاح پور و میثم مهنا

چی میدونی از این هق هق از این سردرگریبونی
تو حالم رو تو این روزا میدونم که نمیدونی
نمیدونی چقد سخته بخندی وقتی دلگیری
میونه جاده باشیو ندونی که کجا میری
تو حالم رو نمیدونی نمیشه جایه من باشی
نخواستم حتی یک لحظه تویه دنیایه من باشی
من از جنس شب تارم تو مهتاب پر از نوری
نخواستم حس کنی هرگز به این عشق خیلی مجبوری

به تو گفتم که این احساس محاله که هوس باشه
تو گفتی عشقی پا برجاست که دور از دسترس باشه
نه بی تو سردو خاموشم نه دنباله یه تسکینم
سراغ از چیزی میگیرم که کم شد از تویه سینم
تو حالم رو نمیدونی نمیشه جایه من باشی
نخواستم حتی یک لحظه تویه دنیایه من باشی
من از جنس شب تارم تو مهتاب پر از نوری
نخواستم حس کنی هرگز به این عشق خیلی مجبوری