متن آهنگ همه چی خوبه علی صدر

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b5%d8%af%d8%b1

تو هستی همه چی خوبه
با تو درگیر این رویام
من از هرچی که بین ماست
فقط ارامش و میخوام
تو هستی همه چی خوبه


بهت بدجوری وابستم
خودت میخونی از چشمام
چقد من عاشقت هستم
هوا وقتی که بارونه
چقد رویایه کوچه
همیشه توی این خونه
فقط عطر تو میپیچه
اگه یک لحظه تنهاشم
بدون تو جهان هیچه
دلم با حالی که داره
به احساس تو مغلوبه
ببین بازم بهت میگم
تو هستی همه چی خوبه
دلم می لرزه از ریشه
تو وقتی حالت اشوبه

تو هستی همه چی خوبه
با تو درگیر این رویام
من از هرچی که بین ماست
فقط ارامش و میخوام
تو هستی همه چی خوبه
بهت بدجوری وابستم
خودت میخونی از چشمام
چقد من عاشقت هستم
هوا وقتی که بارونه
چقد رویایه کوچه
همیشه توی این خونه
فقط عطر تو میپیچه
اگه یک لحظه تنهاشم
بدون تو جهان هیچه
دلم با حالی که داره
به احساس تو مغلوبه
ببین بازم بهت میگم
تو هستی همه چی خوبه
دلم می لرزه از ریشه
تو وقتی حالت اشوبه