متن آهنگ هم نفس ایرج

متن آهنگ جدید هم نفس ایرج

ای هم نفسم ای هم قدم ای هم صدا

از غم برهان این قلب پر درد مرا

از عشق تو و شوق تو و دیدنت

من منتظرم پشت همه پنجره ها

گرچه در سینه ام غم دارم

با تو شور و شادم

پیش تو همه دنیا رو میبرم ز یادم

گرچه در سینه ام غم دارم

با تو شور و شادم

پیش تو همه دنیا رو میبرم ز یادم

دوری تو بم شسته به جانم

برگرد و از این غم برهانم

یک عمر دمیدم که خودم را

بر قله عشقت برسانم

ای هم نفسم ای هم قدم ای هم صدا

از غم برهانم این قلب پر درد مرا

از عشق تو و شوق تو و امید دیدنت

من منتظرم پشت همه پنجره ها

گرچه در سینه ام غم دارم

با تو شاد و شادم

پیش تو همه دنیا رو میبرم ز یادم

من منتظرم پشت همه پنجره ها

گرچه در سینه ام غم دارم

با تو شاد شادم

پیش تو همه دنیا رو میبرم ز یادم

در آخر این راه مانند شکوهی

یک صبح بهاری پر از حس دل انگیز طلوعی

پر از حس دل انگیز طلوعی