متن آهنگ هنوزم میشه برگردی امیر مسعود صدیق

داری اوج میگیری میری حالا که من زمین خوردم

با این دردی که من دارم همین طور پیش بره مردم

یه عالم با تو حرف دارم ولی باشه سر فرصت

خدا رحم کنه روزی که بخواد واشه سر صحبت

مقصر من بودم اما توام بدجوری لج کردی

بیا تا زنده ام دیر نیست

هنوزم میشه برگردی

مقصر من بودم اما توام بدجوری لج کردی

بیا تا زنده ام دیر نیست

هنوزم میشه برگردی

به دستات عادتم دادی

به چشمات اعتیاد دارم

نمیخوام خسته شی اما

از این حرفا زیاد دارم

از این حرفا زیاد دارم

چه شب هایی که آغوشم بوی عطر تو رو کم داشت

شکستم خیلی اما خب هنوزم میشه دوستم داشت

مقصر من بودم اما توام بدجوری لج کردی

بیا تا زنده ام دیر نیست

هنوزم میشه برگردی

به دستات عادتم دادی

مقصر من بودم اما توام بدجوری لج کردی

بیا تا زنده ام دیر نیست

هنوزم میشه برگردی

به دستات عادتم دادی