متن آهنگ هنگام پرواز مجید اخشابی

آهنگ جدید مجید اخشابی به نام هنگام پرواز

اینجا مسیر زندگی باز است

اینجا همیشه وقت آغاز است

هر آسمان روشن آبی

پرواز کن هنگام پرواز است

پرواز کن هنگام پرواز است

فصل بهار و جشن ایرانیست

امروز و فردامان چراغانی است

در سایه ی امن و امان عشق

همسایه ها هنگامه مهمانی است

در اوج ماندن آرزوی ماست

سرزندگی در جستوجوی ماست

یکباره دیگر فرصت آغاز

فردا ی روشن پیش روی ماست

فردا ی روشن پیش روی ماست

دلبسته ی فردا و امیدم

تو معنی فردا و امیدی

من عاشقانه دوستت دارم

ایران من همزاد خورشیدی

رو به سحر در جان ما جاریست

این روشنی پاداش بی بالیست

صبح امید و فرصت پرواز

این آسمان سرشار زیباییست

این آسمان سرشار زیباییست