متن آهنگ هواتو دارم رضا اسفندیار

من از خدامه باشی کنارم

تا روی دردات مرحم بزارم

هواتو دارم میلرزه قلبم با هر نگاهت

چه حالی داره بازم دوباره دیدن روی قشنگ و ماهت

هرچی از دنیا میخوام کافیه لب تر کنی

دوست دارم زندگیتو با خود من سر کنی

منو باور کنی , باورم نمیشه عشق من شدی

همه دنیای شب و روزم شدی

باورم کن عشق من باش

من از عشقت جون میگیرم

لب تر کن تا بمیرم من کنارت جون میگیرم

من کنارت جون میگیرم

من از خدامه باشی کنارم

تا روی دردات مرحم بزارم

هواتو دارم میلرزه قلبم با هر نگاهت

چه حالی داره بازم دوباره دیدن روی قشنگ و ماهت

هرچی از دنیا میخوام کافیه لب تر کنی

دوست دارم زندگیتو با خود من سر کنی

منو باور کنی

باورم نمیشه عشق من شدی

همه دنیای شب و روزم شدی

باورم کن عشق من باش

من از عشقت جون میگیرم

لب تر کن تا بمیرم من کنارت جون میگیرم

من کنارت جون میگیرم