متن آهنگ هوای این روزگار احسان ستوده

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%88%d8%a7

دست منو میگیری میگی خدانگهدار

پاییز میشه دوباره هوای این روزگار

بعدتو برگا دیگه بارونو دوست ندارن

سر روی شونه های پیاده رو میزارن

تو هستیو خیابون باهام قدم میزنه

تو اون شلوغی تنهاست چه قدر شبیه منه

انگار صدای ابرا میباره از آسمون

پرمیشه از اسم تو تموم این خیابون

پاییز و دلتنگیاش تصدق نگاهت

بهار زندگیمی خدا پشت و پناهت

پاییز و دلتنگیاش تصدق نگاهت

بهار زندگیمی خدا پشت و پناهت

دست منو میگیری میگی خدانگهدار

پاییز میشه دوباره هوای این روزگار

بعدتو برگا دیگه بارونو دوست ندارن

سر روی شونه های پیاده رو میزارن

تو هستیو خیابون باهام قدم میزنه

تو اون شلوغی تنهاست چه قدر شبیه منه

انگار صدای ابرا میباره از آسمون

پرمیشه از اسم تو تموم این خیابون

پاییز و دلتنگیاش تصدق نگاهت

بهار زندگیمی خدا پشت و پناهت

پاییز و دلتنگیاش تصدق نگاهت

بهار زندگیمی خدا پشت و پناهت