متن آهنگ هیاهو کسری حاجی زاده

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%88-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87

تو هیاهو خیالت منو هم یه ذره جا کن

یکمم سادگی های منو دنیامو نگاه کن

تهه آزادی دنیات من یه گوشه ای اسیرم

دوری ازتو مثل مرگ همین روزاست که بمیرم

تو هیاهو خیالت منو هم یه ذره جا کن

یکمم سادگیای منو دنیامو نگاه کن

تهه آزادی دنیات من یه گوشه ای اسیرم

دوری ازتو مثل مرگ همین روزاست که بمیرم

منو از پای خیالت پشت این پنجره بردار

نزار از دوریت بمیرم کنج تنهایی و دیوار

تا دلت پر از هیاهوست عشق های پوچ و خیالی

گاهی حالمو میپرسی چی ازم مونده چه حالی

هیزم خشک درختان توی سرمتی زمستون

یا میسوزم توی آتییش یا میپوسم زیر بارون