متن آهنگ هیپ هیپ هورا ماهان زد

پارتی کنا چطورید

خیلی سریع و فوری

خانوما به افتخار اقایون

آقایون به افتخار خانوما

دست و هورا

هیپ هیپ هورا

بغلی بگیر

چیو بگیرم ؟

قر کمرو

چیکارش کنم ؟

بده تو کمر بده بغلی

بغلی بگیر

چیو بگیرم ؟

قر کمرو

چیکارش کنم ؟

بده تو کمر بده بغلی

به اون دماغ عملی

بده ماشین بغلی

فقط بپا نمالی

همینجوری که میلرزونی

کمرتو هی میچرخونی

اهای حالا با ریتم تند همه رو باید برقصونی

خانوما نگر

همش به فکر دوست پسر

اینورش پسر و اونورش پسر

ولی بنظر منو صد درصد

خوشش اومده بی دردسر

وای منو از اون دورا پسندیه بگو که هورا

هیپ هیپ هورا

میخوای واستون قرش بدم ؟ آره

پیچ و تاب خوشگلش بدم ؟ آره

اینور و اونورش بدم ؟ آره

ماشین خاموشو هلش بدم ؟ آره

بدجوری قر داره بدنم

بیخیال الان حسش نیست

صبح صبحونه با ریتم میزنیم

خیابونا رو ما دید میزنیم

هر رو یه داف جدید میزنیم

شب تو خونه یه شات میزنیم

پی بستنی لیس میزنیم

درست مثل یه نخ سوزنیم

البته ما یه تکنسینیم

خیلی متشخص

بغلی بگیر

چیو بگیرم ؟

قر کمرو

چیکارش کنم ؟

بده تو کمر بده بغلی

بغلی بگیر

چیو بگیرم ؟

قر کمرو !

چیکارش کنم ؟

بده تو کمر بده بغلی !

هییییی بغلی هییی بغلی هیییییی

بدو بیا بیا بدو آهان بدو بیا بدو آهان

بدو بیا هه ماهان زد موزیک پرودوسر : آیین

باریکلا