متن آهنگ وای خدا پر حرفم ولی دیره علی لهراسبی

تو مثل پرنده , از قفس انگار رها شدی

من من چرا اشکام پس سرازیره

بی خودی , تو به من عاشق یه خداحافظ بدهکاری

نه جای من باشی , بی خودت طاقت نمیاری

وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره

تو میری و نفس من با تو میره با تو میره با تو میره

عشق اینبار دستامونو نمیگیره نمیگیره

با خدا همدستی و دستاشو میگیری دو دستی

چی ازش دیدی که قانونای دنیا رو شکستی

که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی

که با لذت جونتو میدی سر عهدی که بستی

وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره

تو میری و نفس من با تو میره با تو میره با تو میره

عشق اینبار دستامونو نمیگیره نمیگیره

وای خدا پر حرفم ولی دیره ولی دیره

تو میری و نفس من با تو میره با تو میره با تو میره

عشق اینبار دستامونو نمیگیره نمیگیره