متن آهنگ وقتی نگام کردی بهنام علمشاهی

متن آهنگ وقتی نگام کردی بهنام علمشاهی

وقتی نگام کردی وقتی صدام کردی

 یهو دلم لرزید عشقو تو چشمات دید

 حسمو فهمیدی اسممو پرسیدی دستمو رو کردی عشقو شروع کردی

 ای وای انگاری روی ابرام انگار دیدی تنهام

بگو دوسم داری تنهام نمیذاری

 عاشق چشماتم همیشه همراتم

 ای وای انگاری روی ابرام انگار دیدی تنهام

بگو دوسم داری تنهام نمیذاری

 عاشق چشماتم همیشه همراتم

خیلی واسه عزیزه اون چشمات منو بهم میریزه اون چشمات

 معنی خوشبختیو فهمیدم تو جون بخوای ازم اونم میدم

 ای وای انگاری روی ابرام انگار دیدی تنهام

بگو دوسم داری تنهام نمیذاری

 عاشق چشماتم همیشه همراتم

http://diareranj.ir