متن آهنگ وقتی کنارمی امیر فخرالدین

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86

وقتى کنارمى
حالم چقد خوشه
این سرخوشى منو
واسه تو مى کُشه

وقتى کنارمى
اصلن یه حالى ام
از حال من نپرس
من باتو عالى ام

از سال و ماه و روز
غافل شدیم چرا
بسکه کنار هم
خوش مى گذره به ما

این رابطه برام
خیلى مهم شده
تو هم مثه منى
مى فهمى چِم شده

از کل زندگى
تو خواهش منى
خوبه که دارمت
آرامش منى

وقتى نگاه تو
رو صورت منه
دنیا به روى من
لبخند مى زنه