متن آهنگ پاییز اون سال امیر فرجام

متن آهنگ امیر فرجام به نام پاییز اون سال

من با تو بد کردم برگرد تو حق داری

پاییز یک سالو از من طلب داری

 از چشم افتادی عاشق شدم بازم

من معذرت میخوام برگرد گل نازم

 گفتی دوست دارم بی وقفه خندیدم

 معنی حرفاتو من تازه فهمیدم

 برگرد همین حالا حرفامو باور کن من باتو بد کردم

با من تو بدتر کن

من تازه فهمیدم هر عشقی ثابت نیست

 پاییز اون سالو کاش بگی یادت نیست

 من باتو بد کردم پایانشم دیدم

 من جای تو بودم بازم میبخشیدم

 برگرد همین حالا حرفامو باور کن

 من باتو بد کرد با من تو بدتر کن