متن آهنگ پشت خط احمد رزمگیر

متن آهنگ پشت خط احمد رزمگیر

صدامو میشنوی یا نه
پشته خط هستی و دارم نفساتو میشنوم بی احساس
همه حرفامو گفتم دونه دونه با صداقت رکو راست
انگاری حرفای من رویه دلت بی تاثیره


میدونم جایی ندارم تو دلت گریه ام میگیره
صدامو میشنوی یا نه بگو از حسم بهت حست بهم درگیره یا نه
میشمارم ایندفعه تا ده مثه روزای قدیم
حسی بهم داری تو یا نه صدامو میشنوی یا نه
تکست آهنگ پشت خط احمد رزمگیر
واسه چی روزای اول که تو رو ندیده بودم
من فقط صداتو از اونوره خط شنیده بودم
منو اینقدر به خودت وابسته کردی حالا میدی تو جوابمو به سردی
صدامو میشنوی یا نه بگو از حسم بهت حست بهم درگیره یا نه
میشمارم ایندفعه تا ده مثه روزای قدیم
حسی بهم داری تو یا نه صدامو میشنوی یا نه