متن آهنگ پشیمون میشی امید علومی

متن آهنگ امید علومی به نام پشیمون میشی

من پیشت نشستمو … تو تو فکر اونی

به اونم دروغ میگی که باهاش میمونی

من به تو فکر میکنم، تو ولی با اونی

هیچکسی من نمیشه خودتم میدونی

ولم کن آخه دوست دارم واسه اونی که میفهمه

بعد تو قلب من ساده بگم کور شد … از هر چی عشقه خستس

تو فکرتم اما تو فکرشی باشه … یه روز پشیمون میشی

یه روز که تنهایی دلتنگمی اما خودت پشیمونی

متن آهنگ پشیمون میشی امید علومی

داری انکار میکنی من اینو میفهمم

میبینی تو گریه هامم دوباره می خندم

من پیشت نشستمو تو به اون حس داری

به اونم دروغ میگی که اونو دوس داری

ولم کن آخه دوست دارم واسه اونی که میفهمه

بعد تو قلب من ساده بگم کور شد

از هر چی عشقه خستس … تو فکرتم اما تو فکرشی باشه

یه روز پشیمون میشی

یه روز که تنهایی دلتنگمی اما خودت پشیمونی