متن آهنگ پیرهن سیاه علی پورصائب

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%87%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87

تو بدترین و بهترین شرایط مادر من فقط تو رو صدا کرد

هرموقع که گره به کارم افتاد یه یا ابالفضل گره ها رو وا کرد

بچگی هام مادر من میومد پرچمتو میذاشت رو شونه من

پیرهن سیام خیلی برام عزیزه آخه دیگه شده نشونه ی من

منو ببخش که باوفا نبودم منو ببخش کاری برات نکردم

کنار تو سرم همیشه بالاست الهی که دور سرت بگردم

♫♫♫

هر وقت می رفتم دم سقا خونه میشتم و آبو نگاه میکردم

چشات میومد جلوی چشامو بلند بلند تو رو صدا میکردم

بدون دست دست منو گرفتی هروقت دلم گرفت کنارم بودی

تو آبرومو همیشه خریدی از اولش دار و ندارم بودی

منو ببخش که باوفا نبودم منو ببخش کاری برات نکردم

کنار تو سرم همیشه بالاست الهی که دور سرت بگردم