متن آهنگ پیر میشم معین زد

چه زیباست تو رو داشتنت

هرچه باید همه را داشتنت

ولی افسوس همه ی شهر تو رو داشتنت

و چه دلگیر شد پاییزم

تو نمیدانی که نابود شدم

تو نمیفهمی چطور غمگینم

که خدا خالق عشق است

ولی من سکوتم به تو میگفت نرو

بیا بپیچه بازم تو همه جا صدات

هی بگو تو هم دلت همینو میخواد

تو هنوزم توی سرمی

بگو هنوزم طرف منی هی

شاعر شعر من بی حوصله

تنگ نشد برایم دلت