متن آهنگ چتر تو مسعود امیدی فر

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%86

اومدی به دنیام مه نباشم تنها

اسیر غم بودم تو رسیدی از راه

فقط صدای تو تو گوشم میپیچه

بی طاقتم کرده صدا و سر گیجه

دروغه دنیام اگه نباشی

اگه بری و از من جدا شی

دروغه دنیام اگه نباشی

اگه بری و از من جدا شی

دروغه دنیام اگه نباشی

اگه بری و از من جدا شی

دروغه دنیام اگه نباشی

اگه بری و از من جدا شی

دروغه دنیام اگه نباشی

اگه بری و از من جدا شی

تو تموم عشقای دنیا من به تو میبالم

بارون احساس میشم رو چتر تو میبارم

باتو زندگیم این روزا آرومه

باشه تو واسم تو این روزا چتر امنی زیر این بارونه

دروغه دنیام اگه نباشی

اگه بری و از من جدا شی

دروغه دنیام اگه نباشی

اگه بری و از من جدا شی