متن آهنگ چرا از من بریدی آدرین

متن آهنگ چرا از من بریدی آدرین

اگه حالم بده اگه فکرم خرابه اگه چشمام تره اگه دنیام سرابه
اگه دور از تو باشم نفسام تو عذابه اگه خورشید من باز نمیتونه بتابه
چقدر من گریه کردم تو اشکامو ندیدی
کجا رفتی که تنهام چرا از من بریدی
چرا تنها بمونم بگو از من چی دیدی
چقدر من غصه خوردم چرا از من بریدی
چرا از من بریدی چرا از من بریدی
چرا از من بریدی چرا از من بریدی

چقدر من گریه کردم تو اشکامو ندیدی
کجا رفتی که تنهام تو چرا از من بریدی
من چرا تنها بمونم تو آخه از من چی دیدی
چقدر من غصه خوردم چرا از من بریدی
چرا از من بریدی چرا از من بریدی چرا از من بریدی چرا از من بریدی
کجا رفتی که تنهام
چرا از من بریدی چرا از من بریدی
چرا از من بریدی چرا از من بریدی