متن آهنگ چشات با من حرف میزنه علیرضا فرد

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%86%d8%b4%d8%a7%d8%aa

چشات با من حرف میزنن

میگن فقط منو میخوان

میگن اگه بهت بگم با من بیا با من میای

با من میای تا تونجا که نه من باشم نه تو دیگه

تا آخر یکی شدن اینو چشات بهم میگه

خودت که چیزی نمیگی میترسی از تو بگذرم

مگه نگام بهت نگفت از تو من عاشقترم

تنهایی تو بهونه کن بگو یه هم نفس میخوام

اگه بگی دوست دارم تا عمر دارم باهات میام

به چشم من نگاه کنو حرف دل و به لب بیار

بگو هنوز دوسم داری حتی اکه شده یبار

بزن به قلب کاغذو حرف دلتو بنویس

بگو که جز هوای تو تو قلب من هوایی نیست

تنهایی تو بهونه کن بگو یه هم نفس میخوام

اگه بگی دوست دارم تا عمر دارم باهات میام