متن آهنگ چه از این بهتر سعید مطهری

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2

من دوست دارم، من باتو میمونم
من خوشبختی رو،از چشمات میخونم
نمیخوام حتی یه لحظه از تو دور شم
همیشه تا همیشه من عاشقت میمونم


من دوست دارم، قدرتو میدونم
‎من زندگیمو، به عشقت مدیونم
‎نمیخوام حتی یه لحظه از تو دور شم
‎همیشه تا همیشه من عاشقت میمونم
من دوست دارم از همه بیشتر
تو دوسم داری چی از این بهتر
من دوست دارم ازهمه بیشتر
تو دوسم داری چی از این بهتر
چی ازاین بهتر که پیشت باشم
هرلحظه دارم عاشق تر میشم
دستم تو دستت،چشمهای ماهت، خیره شده به چشمام
زیره این بـارون، کنارت آروم، جـون می گیره نفسهام
چه حس خوبی، وقتی که باشی، تو همیشه کنارم
چه حال خوبی، وقتی که میگی ، من دوست دارم
من دوست دارم از همه بیشتر
تو دوسم داری چی از این بهتر
من دوست دارم ازهمه بیشتر
تو دوسم داری چی از این بهتر
چی ازاین بهتر که پیشت باشم
هرلحظه دارم عاشق ترت میشم
عاشق ترم میشم