متن آهنگ کاری ندارم مهدی مقدم

دورتو خلوت کن

باز بهم عادت کن گوش که چی میگم

گوش کن که چی میخوام

من پر ایرادم از دستتم دادم

اما بازم میتونم تو رو برگردونم

کاری ندارم با کسایی که کارو رسوندن به یه جایی که

دلم بسوزه تو غم و درداش

تو رو قسم به اون خدایی که

به تک تک خاطره هایی که

تو قلبته یکم بفکرم باش

خودمونیمو تو هم فرقای زیادی کردی

به نظر نمیرسه بکه بخوای به اون روزامون برگردی

خودمونیمو ولی خیلی وقتیه که حواسمون به این رابطه نیست

فکر نمیکردم اصلا یه روزی زندگیمون پر بشه از حرف و حدیث

کاری ندارم با کسایی که کارو رسوندن به یه جایی که

دلم بسوزه تو غم و درداش

تو رو قسم به اون خدایی که

به تک تک خاطره هایی که

تو قلبته یکم بفکرم باش