متن آهنگ کافه علیرضا روزگار

داره شب میرسه از راه

داره برف میباره نم نم

نمیدونم تو کجایی

داره سردم میشه کم کم

همه جارو مه گرفته

میزنم از خونه بیرون

این زمستونه واسه ی من

شده بدترین زمستون

میرم سمت کافه ای که اولین قرارمون بود

روزای خوبی که با تو گذشتن اما چقدر زود

اومدم از پشت شیشه سر اون میزه همیشه

دیدم با یکی نشستی

ولی باورم نمیشه

یه گل رز روی میزه

زل زده بودی تو چشماش

کیه جای من نشسته

دستو نزار تو دستاش

دنیا رو سرم خراب شد هی

قلبی که دیگه شکسته

بهترین رفیقم امشب روبرو عشقم نشسته

میرم سمت کافه ای که اولین قرارمون بود

روزای خوبی که با تو گذشتن اما چقدر زود

اومدم از پشت شیشه سر اون میزه همیشه

دیدم با یکی نشستی

ولی باورم نمیشه