متن آهنگ کتیبه سیاه ایمان فلاح

Iman Fallah + Katibe Siah

فضای دلم باز پر از ماتمه چه شوری دوباره تو این عالمه

 همه جا کتیبه سیاه میزنن گمونم که بازم ماه محرمه

امام صادق فرمود حسین

شب اول محرم خدا پیراهن پاره پاره جد غریبم حسین

بر..

محرم رسیدو بازم روضه ها,محرم رسیدو بازم گریه ها

 محرم رسیدو کتیبه سیاه

 بازم میزنن تو غم کوچه ها

شکر خدارو که در پناه حسینیم

عالم از این خوبتر پناه ندارم

هر نوکری اربابی داره برا خودش

 افتخار ماهم اینه اربابمون حسینه

اربابم دوباره هوای حرم

 پیچیده بازم تو سرم

 یه عمره برات نوکرم

 اربابم من از حر مگه کمترم

 بیا لحظه اخرم یه دستی بکش رو سرم

 سرورم سرورم سرورم

حر چکمه هاشو انداخت گردنش

 شرمنده برگشت سمت حسین

 تا  رسید جلو خیمه آقا خودش از خیمه بیرون اومد

 فرمود حر حالا ک اومدی سمت حسین سرتو بالا بگیر

 آقا ببین منم اومدم در خونت

 میشه به منم بگی..

اربابم دوباره هوای حرم

 پیچیده بازم تو سرم

 یه عمره برات نوکرم

 اربابم من از حر مگه کمترم

 بیا لحظه اخرم یه دستی بکش رو سرم

 سرورم سرورم سرورم